Bemutatkozás

Tevékenységünk

Jelenléti és távoktatásos formában kínálunk Játékos logika név alatt tehetséggondozó tanfolyamokat jó képességű, általános tehetségű gyermekek számára, illetve nyaranta szervezünk egy egyhetes tehetséggondozó tábort.

Tanfolyamok

A tanfolyamok során a logika minél szélesebb spektrumát kínáljuk a gyermekeknek: a változatos feladatok között akadnak matematikai és nyelvi logikai feladványok, vizuális problémák, térlátást igénylő eszközök, stratégiai játékok, de találós kérdések és a mindennapi életből vett gyakorlati logikai példák is színesítik az órákat

Hogy eloszlassuk a közkeletű tévképzetet, fontosnak tartjuk megjegyezni: a logika nem egyenlő a matematikával! Diákjaink között egyaránt vannak olyanok akik a reál tantárgyakban érnek el jobb eredményeket, és olyanok is, akik a humán területen jeleskednek.

A feladatok megoldásához szaktárgyi felkészültség nem kell, elegendő az írás-olvasás és a négy alapművelet készségszintű tudása. „Csupán” logikus gondolkodásra van szükség, ugyanis a megoldáshoz mindig egy jó ötlet vezet el, nem pedig a rögzült sémák alkalmazása.

Tábor

Augusztusi egyhetes táborunk is a tanfolyamokon megismert szisztémán alapszik, de természetesen itt mód van más, tanfolyami keretek közé beszoríthatatlan feladatok, programok megszervezésére is. Így táborunkban minden gyermek találhat ínyére való tevékenységet, olyan elfoglaltságot, amelyben ő tud kitűnni, ezáltal sikerélményhez jut, amely aztán további jó eredmények elérésére sarkallja. Csak ez a változatosság képes lekötni a kor és érdeklődés tekintetében is sokszínű gyermekcsoportot.

Történetünk

A LogIQa Stúdió először – Elekes G. Sándor vezetésével – 1997-ben indított a Fővárosi Pedagógiai Intézetben, majd később Budán, több iskolában Játékos logika néven tehetséggondozó tanfolyamot, amelyeknek hamar híre ment, s örvendetesen nőtt a tanfolyamok és a diákok létszáma. Olyannyira, hogy rá egy évvel, 1998 nyarán megrendeztük az első nyári táborunkat, az azóta hagyományossá vált visegrád-mogyoróhegyi Logikatábort. Fokozatosan – pszichológusokkal egyeztetve, a magas intelligenciájúakat tömörítő Mensa HungarIQa tagjainak közreműködésével – dolgoztuk ki egyre hosszabb távra tantervünket.

2010-ben a Stúdió vezetését és a tanfolyamok tartását Mózes Krisztián, a Mensa HungarIQa tehetséggondozási ügyvivője vette át, folytatva az eddigi hagyományokat, s szem előtt tartva a célt, hogy minél több gyermek részesülhessen ebben, a már sokak – diákok és szülők – számára megelégedéssel szolgáló programban.

2014 óta a Gondola program résztvevőjeként (a Pósa Lajos fémjelezte A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal együttműködve) Nógrád megyei, halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak is tartunk játékos logikai foglalkozásokat.

2020 óta minden évben beválogatták a LogIQa Stúdiót az innovatív oktató projekteket díjazó Edison100-as listára.

2020 márciusától a tanfolyamok távoktatásos formában is zajlanak, így földrajzi kötöttségek nélkül részt vehet rajtuk minden érdeklődő.

2022 őszétől ismét jelenléti kurzusok is indulnak, Veszprém vármegyében, Zánkán, Balatoncsicsón és Balatonfüreden.

Személyes bemutatkozás

Mózes Krisztián, tehetséggondozó pedagógus

A budapesti ELTE Bölcsészettudományi karán szerzett tanári diplomát, diplomamunkáját Tehetséges gyermekek táboroztatása címmel írta.

A logikatáborokban már 2002 óta óraadóként, csoportvezetőként, szervezőként vesz részt, a tanfolyamokat 2010 óta tartja – korábban helyettesítőként működött esetenként közre. Több alkalommal a Vakok Iskolájában is tartott logikai foglalkozást.

Akkreditált pedagógus-továbbképzéseket tart országszerte Gondolkodás és intelligencia fejlesztése címmel a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) szervezésében.

2003 óta tagja a több, mint ötezer tagot számláló, a lakosság legintelligensebb 2 százalékát tömörítő Mensa HungarIQának, 2010 óta annak tehetséggondozási ügyvivője, 2012 és 2014 között és 2021 óta elnökségi tagja.

Rólunk mondták

(még több véleményt olvashat itt)

“A logikatanfolyam megtanítja a gyerekeket arra, hogy egy problémát többféle módon is meg lehet közelíteni. Mindezt teszik fiatalos lendülettel, mindig jó hangulatban, könnyedén, egymást inspirálva. Ebben a közegben minden gyerek szeret aktívan gondolkodni és „küzdeni” egy-egy megoldásért. Az én fiam – aki az iskolai rendszerben eléggé szenvedett – évekig járt a tanfolyamokra és a táborokba. Csak ajánlani tudom!” (Ágnes)

“Marci fiam és barátja, Peti mindig felvillanyozva ült be a logikatanfolyam után a kocsiba, és hazafelé egymás szavába vágva mesélték nekem a különböző logisztorikat és találós kérdéseket, azt várva, hogy majd én (felnőttként) két piros lámpa között rájövök a megfejtésre. Marci a hatosztályos írásbeli felvételi napján ezt mondta: „Anya, volt olyan feladat, amit logika nélkül nem tudtam volna megoldani.” (Krisztina)

“Mindhárom – mostanra már felnőtt korba ért – gyerekem járt az évközbeni LogIQa foglalkozásokra és a nyári táborokba, és ez is segítette őket abban, hogy éles eszű, okos felnőtteké váljanak. A foglalkozások játékosak, változatosak, mégsem fárasztják a gyerekeket, sőt, mindenkinek sikerélményt adnak, mert nem a versengésen van a hangsúly, hanem a felfedezés örömén. Csak azt sajnálom, hogy az én gyerekkoromban még nem volt ilyen…” (Frigyes)

Rólunk írták

Ahol találkozhatott velünk:

Mi valljuk

  • A gyermekeket minden esetben partnerként kell kezelni, az oktatás-nevelés egy kétirányú folyamat, amelyben mindkét félnek aktívan részt kell vállalnia.

  • A gyermekek felé mindig a megfelelő kihívásokat kell támasztani. A túl könnyű, túl nehéz kihívás egyaránt eltántoríthatja a további feladatmegoldástól.

  • Célunk, hogy megadhassunk mindent ahhoz, hogy a nálunk tanuló gyerekek kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkezhessenek, és ez hozzájárulhasson ahhoz, hogy kiteljesedjenek.

  • A “mai” gyermekeket is gondolkodásra lehet bírni akár egy darab spárgával, pár szál gyufával, nincs minden esetben szükség digitális eszközök bevonására. Nem tagadjuk a digitális jártasság fontosságát, de valljuk azt, hogy a gyermekeknek szükségük van valós életbeli problémák megoldására, fizikai eszközökkel való játékra, feladatmegoldásra. Ezért mi foglalkozásaink során nem használunk digitális, elektronikus eszközöket.

  • A legjobb motiváció a sikerélmény. Ezért úgy válogatjuk össze a feladatokat és játékokat, hogy a gyerekek közül minél többeknek lehessen sikerélménye, mivel ez viszi őket tovább, ez biztosítja, hogy keresni fogják az újabb kihívásokat.

  • A tudatosságra nevelés példamutatással kezdődik. Ezért táborainkban hosszú évek óta szelektíven gyűjtük a hulladékot, tanfolyamainkon újrahasználjuk a papírokat. Eszközeink minőségiek, tartósak, hogy minél tovább szolgálhassanak minket és minél kevésbé terheljék a környezetet. A táborainkban figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre, arra, hogy a gyerekek rácsodálkozhassanak az őket körülvevő természet csodáira is.