Bemutatkozás

Tevékenységünk

Távoktatásos formában kínálunk Játékos logika név alatt tehetséggondozó tanfolyamokat jó képességű, általános tehetségű gyermekek számára, illetve nyaranta szervezünk egy egyhetes tehetséggondozó tábort.

Tanfolyamok

A tanfolyamok során a logika minél szélesebb spektrumát kínáljuk a gyermekeknek: a változatos feladatok között akadnak matematikai és nyelvi logikai feladványok, vizuális problémák, térlátást igénylő eszközök, stratégiai játékok, de találós kérdések és a mindennapi életből vett gyakorlati logikai példák is színesítik az órákat

Hogy eloszlassuk a közkeletű tévképzetet, fontosnak tartjuk megjegyezni: a logika nem egyenlő a matematikával! Diákjaink között egyaránt vannak olyanok akik a reál tantárgyakban érnek el jobb eredményeket, és olyanok is, akik a humán területen jeleskednek.

A feladatok megoldásához szaktárgyi felkészültség nem kell, elegendő az írás-olvasás és a négy alapművelet készségszintű tudása. „Csupán” logikus gondolkodásra van szükség, ugyanis a megoldáshoz mindig egy jó ötlet vezet el, nem pedig a rögzült sémák alkalmazása.

Tábor

Augusztusi egyhetes táborunk is a tanfolyamokon megismert szisztémán alapszik, de természetesen itt mód van más, tanfolyami keretek közé beszoríthatatlan feladatok, programok megszervezésére is. Így táborunkban minden gyermek találhat ínyére való tevékenységet, olyan elfoglaltságot, amelyben ő tud kitűnni, ezáltal sikerélményhez jut, amely aztán további jó eredmények elérésére sarkallja. Csak ez a változatosság képes lekötni a kor és érdeklődés tekintetében is sokszínű gyermekcsoportot.

Történetünk

A LogIQa Stúdió először – Elekes G. Sándor vezetésével – 1997-ben indított a Fővárosi Pedagógiai Intézetben, majd később Budán, több iskolában Játékos logika néven tehetséggondozó tanfolyamot, amelyeknek hamar híre ment, s örvendetesen nőtt a tanfolyamok és a diákok létszáma. Olyannyira, hogy rá egy évvel, 1998 nyarán megrendeztük az első nyári táborunkat, az azóta hagyományossá vált visegrád-mogyoróhegyi Logikatábort. Fokozatosan – pszichológusokkal egyeztetve, a magas intelligenciájúakat tömörítő Mensa HungarIQa tagjainak közreműködésével – dolgoztuk ki egyre hosszabb távra tantervünket.

2010-ben a Stúdió vezetését és a tanfolyamok tartását Mózes Krisztián, a Mensa HungarIQa tehetséggondozási ügyvivője vette át, folytatva az eddigi hagyományokat, s szem előtt tartva a célt, hogy minél több gyermek részesülhessen ebben, a már sokak – diákok és szülők – számára megelégedéssel szolgáló programban.

2014 óta a Gondola program résztvevőjeként (a Pósa Lajos fémjelezte A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal együttműködve) Nógrád megyei, halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak is tartunk játékos logikai foglalkozásokat.

2020-ban és 2021-ben is beválogatták a LogIQa Stúdiót az innovatív oktató projekteket díjazó Edison100-as listára.

2020 márciusától a tanfolyamok távoktatásos formában zajlanak, így földrajzi kötöttségek nélkül részt vehet rajtuk minden érdeklődő.

Személyes bemutatkozás

Mózes Krisztián, tehetséggondozó pedagógus

A budapesti ELTE Bölcsészettudományi karán szerzett tanári diplomát, diplomamunkáját Tehetséges gyermekek táboroztatása címmel írta.

A logikatáborokban már 2002 óta óraadóként, csoportvezetőként, szervezőként vesz részt, a tanfolyamokat 2010 óta tartja – korábban helyettesítőként működött esetenként közre. Több alkalommal a Vakok Iskolájában is tartott logikai foglalkozást.

Akkreditált pedagógus-továbbképzéseket tart országszerte Gondolkodás és intelligencia fejlesztése címmel a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) szervezésében.

2003 óta tagja a több, mint négyezer tagot számláló, a lakosság legintelligensebb 2 százalékát tömörítő Mensa HungarIQának, 2010 óta annak tehetséggondozási ügyvivője, 2012 és 2014 között és 2021 óta elnökségi tagja.

Rólunk mondták

(még több véleményt olvashat itt)

“A logikatanfolyam megtanítja a gyerekeket arra, hogy egy problémát többféle módon is meg lehet közelíteni. Mindezt teszik fiatalos lendülettel, mindig jó hangulatban, könnyedén, egymást inspirálva. Ebben a közegben minden gyerek szeret aktívan gondolkodni és „küzdeni” egy-egy megoldásért. Az én fiam – aki az iskolai rendszerben eléggé szenvedett – évekig járt a tanfolyamokra és a táborokba. Csak ajánlani tudom!” (Ágnes)

“Marci fiam és barátja, Peti mindig felvillanyozva ült be a logikatanfolyam után a kocsiba, és hazafelé egymás szavába vágva mesélték nekem a különböző logisztorikat és találós kérdéseket, azt várva, hogy majd én (felnőttként) két piros lámpa között rájövök a megfejtésre. Marci a hatosztályos írásbeli felvételi napján ezt mondta: „Anya, volt olyan feladat, amit logika nélkül nem tudtam volna megoldani.” (Krisztina)

“Mindhárom – mostanra már felnőtt korba ért – gyerekem járt az évközbeni LogIQa foglalkozásokra és a nyári táborokba, és ez is segítette őket abban, hogy éles eszű, okos felnőtteké váljanak. A foglalkozások játékosak, változatosak, mégsem fárasztják a gyerekeket, sőt, mindenkinek sikerélményt adnak, mert nem a versengésen van a hangsúly, hanem a felfedezés örömén. Csak azt sajnálom, hogy az én gyerekkoromban még nem volt ilyen…” (Frigyes)

Rólunk írták

Ahol találkozhatott velünk: