Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: a jelen feltételek) alkalmazója és közzétevője Mózes Krisztián magánszemély, tehetséggondozó pedagógus: (adószáma: 74451663-1-39 elérhetőségei: ld a jelen feltételek Kapcsolattartás c. fejezetében), aki az itt ismertetett logika tanfolyam és logikatábor szervezője és e programokat jellemző LOGIQA elnevezés és ábra jogosultja és jogtulajdonosa, 2003 óta tagja a Mensa HungarIQának, 2010 óta annak tehetséggondozási ügyvivője (a továbbiakban: Szervező).

Szervező a jelen feltételekben ismertetett logika tanfolyami és logika tábori foglalkozásokat mint oktatási szolgáltatást nyújtja. A szolgálatatás szerződésszerű teljesítése és a pedagógiai program fejlesztése érdekében a jelen feltételekben rögzített adatkezelés történik, a hatályos GDPR szabályok betartásával.

I/ A logika tanfolyam:

I.1        Tanfolyami oktatás leírása:

A logika tanfolyam egy extrakurrikuláris, gazdagító jellegű pedagógiai program, amely az iskola rendszerű képzésben résztvevő tanulókat meghatározott módszertan szerinti, komplex és a szokásostól eltérő, másként gondolkodásra fejleszti, csoportfoglalkozás keretében. A tanfolyam szakmai programját néhai Elekes G. Sándor és a Szervező fejlesztette, a program a Szervező szellemi tulajdonát képezi (know-how). A tanfolyam keretében egyéni tehetséggondozás és fejlesztés nem történik, a tanulók egyéni fejlődéséért a Szervező semmilyen garanciát nem vállal. A feladatok megoldásához szaktárgyi felkészültség nem kell, elegendő az írás-olvasás és a négy alapművelet készségszintű tudása. A félévente 12 alkalomból álló, jelenléti vagy távoktatásos tanfolyam tartalma többek között: matematikai és nyelvi logikai feladványok, vizuális problémák, térlátást igénylő eszközök, stratégiai játékok, találós kérdések és a mindennapi életből vett gyakorlati logikai példák. (Erről bővebben itt olvashat: http://logiqa.hu/tanfolyamok/ ) A tanfolyami módszertan nem másolható és azonos szerkezetben, azonos programmal, vagy bármilyen engedély nélküli módosítással, sem ingyenesen sem térítés ellenében a tanfolyam jogtulajdonosának hozzájárulása nélkül nem alkalmazható illetve nem értékesíthető.

I.2        Szolgáltatás igénybevétele, díjazása:

A logika tanfolyam igénybevétele azáltal történik, hogy az ingyenes próba tanfolyami alkalmat követő alkalommal a tanuló megjelenik és részt vesz a következő foglalkozáson (vagy visszaküldi a megoldott feladatsort). A tanfolyami foglalkozásokért a tanulók a részvételi alkalmak számától függő díjazást fizetnek, az előre meghatározott díjazás szerint. A tanfolyami díjat a Szervező legkésőbb a jelentkezések meghirdetésekor a tanfolyami ismertetőanyagokban és/vagy a jelen weblapon közzéteszi.

A tanfolyam látogatása önkéntes, annak igénybevétele bármikor abbahagyható. A tanfolyami díj befizetéséről a Szervező számlát ad.

I.3 Egyéb tanfolyami feltételek:

A tanfolyamon résztvevők tanfolyami IQ-tesztet írnak, ami nem minősül hivatalos vagy tudományos IQ-tesztnek, mivel nincsenek sztenderdizálva, és nem pszichológus, hanem a tanfolyami pedagógus veszi fel azokat. Ezen kívül a tanfolyami program részeként a résztvevő tanulók úgynevezett pontversenyben vesznek részt. Az IQ teszt és a pontverseny célja a tanfolyamon részt vevő hallgatókon mérhető fejlődés tapasztalatai alapján a tanfolyam pedagógiai programjának fejlesztése és a tanfolyam eredményességének mérése. A tanfolyami pontversenynek kizárólag pozitív fejlesztési célú következményei vannak, a Szervezők döntésétől függő, az adott korosztálynak megfelelő jutalmazás (pl. kis értékű tárgyi ajándék, tanfolyami díjkedvezmény stb.) formájában, annak semmilyen negatív értékelése nem történik a pedagógiai program részeként.

II/ A logikatábor:

II.1       A tábori foglalkozás leírása:

A tanfolyam szervezője minden év nyarán (tipikusan de nem kizárólag augusztus hónap elején) az évközi tanfolyamokat rendszeresen látogató és más tanulók részére egyhetes nyári logika tábort szervez. A nyári tábor programja hasonló az évközi tanfolyamokhoz: a délelőtti időszakban tantermi jellegű, pedagógus felügyeletével zajló csoportfoglalkozások történnek a délutáni időszakban pedig szabadtéri vagy külső helyszínen történő csoportfoglalkozások zajlanak. (Erről bővebben itt olvashat: http://logiqa.hu/tabor/ )

II.2       A tábori foglalkozás feltételei, díjazása:

A nyári tábor a Pilisi Parkerdő Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király u. 6., továbbiakban: Erdészet) természetvédelmi területén lévő faházas táborban található annak térítési díja van és a tanulók napi háromszori étkezést is szállás szolgáltatást kapnak (bentlakásos tábor). A tábori foglalkozásokért a tanulók tábori jelentkezés lezárásaként díjazást fizetnek, az előre meghatározott díjazás szerint. A díj egy részét a Szervezőnek, bankszámlára történő banki átutalással, másik részét a Szervezőnek készpénzben kell megfizetni. Az utalásról és a készpénz átvételéről a tábor szervezője számlát állít ki.

Az elsősegély-ellátáson kívül a Szervezők egyéb orvosi ellátást nem kötelesek és nem jogosultak biztosítani a tanulók részére. Bármifajta orvosi ellátás díjazását a tábor résztvevője maga viseli, amelyet a tábor Szervezője előlegezni nem köteles.

III/ Adatkezelés célja és módja:

A szolgálatatások szerződésszerű teljesítése és a pedagógiai program fejlesztése céljából a jelen feltételekben rögzített alábbi adatkezelés történik:

III.1 Logika tanfolyami adatkezelés:

A Szervező részére az alábbi személyes adatokat kell leadni: tanuló neve, szülő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. A tanfolyami IQ teszt eredményének kiszámítása miatt szükség van a gyermek születési dátumára is. A leadott adatokat Szervező tanfolyami csoportonként elkülönítve tárolja. A Pilisi Parkerdő részére a banki utaláshoz szükséges név, bankszámlaszám és a tanuló neve kerül megadásra, ezen adatok tekintetében az erdészet adatfeldolgozónak minősül, az adatokat könyvelésében a számviteli törvény szerint bizonylaton (bankszámlakivonat) kezeli.

Ezen személyes adatokat kizárólag a tanfolyam látogatási ideje alatt tároljuk, abból az egyes tanfolyami csoportoktól eltérő, különálló, vagy összevontan egységes adatbázist nem építünk, és az adatok a tanulóval való kapcsolattartást, a tanfolyami pontversenyt és a díjbefizetés rögzítését szolgálják. Az adatokat 3. személy részére nem adjuk át. A kapcsolattartás jellemző módja az e-mail, a levelezőprogram az e-mail címeket megjegyzi. A befizetéseket a befizetési számlával és a tanfolyami névsoron tett jelöléssel tartjuk nyilván (ahol a gyerekek pontversenyét is vezetjük).

Amennyiben a tanuló a tanfolyamot a továbbiakban nem látogatja, adatait kifejezett kérésére töröljük. Ha a törlést nem kéri, adatait ezt követően kizárólag abból a célból tároljuk, hogy esetlegesen a tanfolyamok és a nyári tanfolyami tábor promócióját részére megküldjük.

III.2 Logika tábori adatkezelés:

A Szervező a táborhoz a (tanfolyamra nem járóktól) ugyanezeket az adatokat – és a szülő nevét, címét, telefonszámát és a gyermek születési dátumát – kéri el, hogy a számlát kiállíthassa és kiküldhesse a táborozók számára, továbbá átadja az erdészetnek, hogy az teljesíthesse a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségét a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NETAK) felé. A táborban a tanulókról életkép jellegű, általában csoportos fénykép készül, melyet kizárólag a következő tábori promóciókhoz használunk fel.

Emellett a tanulók a táborozás megkezdése előtt egészségügyi nyilatkozatot tesznek (pl. fertőző betegség hiánya, ételallergia, gyógyszerallergia stb) , amelyhez szükség van a TAJ-igazolvány másolatra, illetve meg kell adni a TAJ-számot, ha a másolatot valaki elfelejtené csatolni. A táborozó tanuló összes egészségügyi adatát gyermekenként egy helyen tároljuk,  kizárólag azért, mert ez egy esetleges orvosi elsősegély vagy sürgősségi kezelésnél fontos lehet a megfelelő és releváns kezelés megkezdéséhez az elért egészségügyi intézményben (gyógyszerallergia stb.). A tábor kezdetén a táborozók jogszabályban rögzített regisztrációs kötelezettsége miatt a táborozók személyi azonosító okmányát a táborhely számára bemutatjuk (VIZA – Vendéginformációs Zárt Adatbázis).

IV.  Jogi nyilatkozat:

Szervező fenntartja a jogot a jelen feltételek módosítására. A módosított feltételeket közzé kell tenni.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a tanfolyam és a tábor lebonyolításához megbízott közreműködőket vegyen igénybe. A közreműködők is a jelen feltételek szerint járnak el, a közreműködőként a Szervező úgy felel, mintha maga járt volna el.

A jelen feltételek elfogadása szerződéses alapfeltétele a Logika tanfolyam és a Logika tábor szolgáltatásainak igénybevételéhez. Az elfogadó nyilatkozatot vagy e-mailen, vagy papír alapon kell eljuttatni a Szervezőhöz, a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt. A Szervező az ehhez szükséges formanyomtatványt biztosítja.

A Szervező az erdészettel mint a tábori helyszín működtetőjével együttműködésben áll, a tábori körülményekkel kapcsolatos észrevételeket a Szervező juttatja el az erdészet részére, erre irányuló kérés esetén.

Szervező, mint jogtulajdonos fenntartja jogát az általa know-how-ként fejlesztett program módosításához, szakmai fejlesztéséhez, akár a meghirdetett tanfolyamok és tábor alatt is.

A jelen feltételekben rögzített oktatási szolgáltatásra nézve bármifajta vita esetére vagy itt nem rendezett kérdéskörre nézve a hatályos magyar Polgári törvénykönyv, a Szerzői jogi törvény, az úgynevezett  Infokommunikációs törvény és az úgynevezett GDPR rendelet az irányadó.

Szervező nem járul hozzá a jelen feltételekben rögzített tartalom engedély nélküli másolásához vagy hivatkozásához.

 

V. Kapcsolattartás:

Kérdés, észrevétel esetén kérem ide írjon: mozesk@logiqa.hu és logiqastudio@gmail.com

Elfogadó nyilatkozat beküldése és adattörlési kérelem megküldése ide: mozesk@logiqa.hu

Egyéb elérhetőség: http://logiqa.hu/kapcsolat/, Tel: +36 30 48 24 013

Weblap működtetője és domaintulajdonos: Mózes Krisztián (8251 Zánka Bánkőhegyi út 1.)

Webhosting szolgáltatója: ENS Zrt., 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em (White Office Irodaház)


Utolsó frissítés napja: 2022. január 17. napja

A jelen szerződési feltételek ERRŐL A LINKRŐL pdf formátumban is letölthetőek.